De Regenboog in Alphen aan den Rijn

cropped-Foto-Pixabay.jpgDe Alphense Talkshow praat zaterdag 5 januari met Alphenaren met een andere seksuele geaardheid dan heteroseksueel.

Alphen aan den Rijn heeft zich aangesloten bij andere Regenboogsteden in Nederland. Zo wil de gemeente Alphenaren met een andere seksuele geaardheid dan heteroseksueel ondersteunen. Wat is er nog meer nodig in Alphen aan den Rijn dan het ophangen van een vlag?

Een andere geaardheid dan heteroseksueel wat betekent dat? Wat zijn de consequenties voor de persoon in kwestie? Zijn er sowieso consequenties? Kun je in Alphen uit de kast komen en voor je geaardheid uitkomen? Zijn er voldoende voorzieningen of moet je naar de grote stad. Kennen we een dorpse bekrompenheid of is Alphen tolerant?

De gemeente gaat een plan van aanpak maken om Alphenaren met een andere seksuele geaardheid te ondersteunen en hun veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie te verbeteren.

Het onderwerp heeft vele facetten, die voor velen onbekend zijn. We willen het gesprek voeren met de betrokkenen, niet over hen. Daarom komen we graag met een aantal betrokkenen in contact om de show voor te bereiden en plaats te nemen in het panel. Als u wenst mee te doen, neem dan contact op met Gerrit Willems, mobiel 06-17770782.

In de Alphense Talkshow kunt u meepraten, wat uw mening ook is. We streven ernaar om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de situatie. Op dit moment en in de toekomst.

De presentatie is in handen van Ben Prins en Gerrit Willems. De livemuziek wordt verzorgd door het duo Refined.

De Alphense Talkshow wordt zaterdag 5 januari 2019 gehouden in de foyer van Parkvilla in Park Rijnstroom. De inloop is vanaf 15.30 uur. De talkshow wordt gehouden van 16.00 – 17.30 uur. De toegang tot DAT is helemaal gratis. We verwachten een volle zaal. Kom op tijd. Na afloop van de show is er uitgebreid de gelegenheid tot napraten met een drankje.

Kom en praat mee. U bent van harte welkom zaterdag 5 januari!

Advertenties

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2019

Namens de gehele redactie van De Alphense Talkshow wensen we u fijne feestdagen en een voorspoedig 2019 toe.

Noteer zaterdag 5 januari 2019 in je agenda

De volgende Alphense Talkshow is op zaterdag 5 januari 2019 in de foyer van Parkvilla. Noteer de datum alvast in je agenda.

Verslag De Alphense Talkshow van zaterdag 1 december 2018 | Arbeidsmigranten in Alphen aan den Rijn

Het verslag van De Alphense Talkshow van zaterdag 1 december jl. Onderwerp was arbeidsmigratie in Alphen aan den Rijn. Het verslag is deze keer verzorgd door Karen Langerak

Het onderwerp van De Alphense Talkshow op zaterdag 1 december, ging over de arbeidsmigranten in Alphen aan den Rijn. Plaats van handeling was het foyer van Parkvilla. Gerrit Willems was de presentator en hij had de volgende gasten aan tafel:

– Caroline Blom- de Ruiter; Fractievoorzitter van de Christen Unie in Alphen aan den Rijn en beleidsadviseur Onderwijs en Arbeidsmarkt bij Transport en Logistiek Nederland.

– Leo Maat; Wethouder van Groen Links en verantwoordelijk voor Duurzaamheid, Cultuur en Arbeidsmigratie.

– Danuta Galuszka- de Jong; Maatschappelijk betrokken en is van oorsprong Poolse.

– René van Lint; Directeur Van Lint BV. Plants en More uit Boskoop, een boomkwekerij bedrijf met arbeidsmigranten aan het werk.

Voor het werk dat arbeidsmigranten (Lees voornamelijk Polen doen) zijn geen Nederlanders te vinden. Er is dus geen sprake van verdringing op de arbeidsmarkt. Vanuit het publiek de opmerking dat de lonen te laag zijn om mensen uit de bijstand te krijgen, die misschien ook het werk zouden kunnen doen. Werkgevers proberen een zo goed mogelijk werk- en privé milieu te creëren, want dan zijn de werknemers gelukkig en dat zie je terug in de motivatie om te werken. Arbeidsmigranten kennen over het algemeen geen 9 tot 5 mentaliteit en zijn dus harde werkers. Goedkoper zijn ze niet voor de werkgevers, want deze hebben zich te houden aan de landelijke CAO.

Andere arbeidsmigranten zijn statushouders, maar daar speelt de taal een groter probleem, waardoor ze niet in het grote transport ingezet kunnen worden. Hiervoor moeten examens gedaan worden, maar als ze de taal niet begrijpen wordt het lastig. Ook hier spelen werkgevers op in om binnen het bedrijf de taal te leren. Wel worden statushouders ingezet als koeriers. Onder de Polen is ook vaak een taalprobleem, maar degene die langer in dienst zijn en de taal begrijpen, helpen dan mee om te tolken voor hen die nog niet zo ver zijn.

Een ander probleem is het in- en uitschrijven, dat de migranten geregistreerd staan bij de gemeente. Dit is een opmerking van iemand uit het publiek. Je leest vaak in de plaatselijk krant dat men vertrokken is zonder dat de overheid weet waarheen. Inschrijven gaat soms nog wel goed via de werkgever, maar het is niet duidelijk dat er ook weer uitgeschreven moet worden. Dit verdient dan ook meer aandacht vanuit de politiek.

Polen vertrekken momenteel massaal uit Engeland. Wordt er in Nederland daar wat van gemerkt? Nee, in Engeland wordt verwacht dat de economie slechter zal worden vanwege de Brexit, dus vertrekt men naar elders. In het vaderland trekt de economie juist aan. Dat zou nog wel een reden kunnen zijn voor vertrek uit Nederland.

Zijn Polen dronkenlappen, vechtersbazen en/of overlastgevers? Het is niet in de statistieken terug te vinden of het bij Polen erger is dan andere buitenlanders. De tegenvraag is daarom ook: Wordt er wel bij de huisvesting door werkgevers ook genoeg aangeboden voor vrijetijdsbesteding? Zoals bv een tafeltennistafel of biljart. Hierin zie je wel ook verschil tussen migranten die voor korte tijd hier zijn en hen die van plan zijn langer te blijven. In het laatste geval doen ze vaak ook vrijwilligerswerk bij kerk en/of vereniging.

De laatste vraag is of arbeidsmigranten een vloek of een zegen zijn. Volgens de mensen aan tafel voornamelijk een zegen. Commercieel gezien leveren ze aardig wat op voor de Nederlandse economie. Als ze vrijwilligerswerk doen dan leveren ze op cultureel gebied ook een bijdrage. Een van de panelleden vindt de vraag overbodig. Deze vraag wordt toch ook niet bij andere bevolkingsgroepen gesteld?

Wegens afwezigheid van de fotograaf, deze keer geen officiële foto’s van de show!

Karen Langerak

Gasten De Alphense Talkshow | zaterdag 1 december

Kom en praat mee op zaterdag 1 december in de foyer van Parkvilla met de volgende gasten:

Leo Maat, wethouder Groen Links, verantwoordelijk voor Duurzaamheid, Cultuur en Arbeidsmigratie,
René van Lint, directeur Van Lint BV uit Boskoop, een toonaangevend bedrijf in de boomkwekerij sector,
Caroline Blom, Fractievoorzitter ChristenUnie en Beleidsadviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt bij Transport en Logistiek Nederland,
Danuta Galuszka de Jong, maatschappelijk betrokken Alphenaar van Poolse oorsprong.

De talkshow wordt gehouden van 16.00-17.30 uur. De toegang tot DAT is helemaal gratis. Na afloop van de show is er uitgebreid de gelegenheid tot napraten met een drankje.

Arbeidsmigranten in Alphen aan den Rijn | Een vloek of een zegen?

De economie trekt aan, dus is er meer vraag naar arbeid. Arbeidsmigranten voornamelijk uit Polen vullen die gaten op. Worden de Alphenaren er beter of slechter van?

Het is druk op de wegen. Een betaalbaar huis is moeilijk te vinden. Werkgevers moeten veel moeite doen om vacatures te vervullen. Het zijn een paar gevolgen van economisch betere tijden. Goedkope arbeidskrachten worden vooral gevonden in Oost-Europa. Hebben alle Nederlanders werk of vinden we ons te goed voor laaggeschoolde arbeid? Houden de arbeidsmigranten de economie draaiende en verdienen zij geld voor ons?

De komst van de arbeidsmigranten levert ook legio problemen op zoals huisvesting, verveling en culturele verschillen. Wonen zij met veel mensen onder slechte omstandigheden samen om de kosten te drukken? Pikken ze de goedkope woningen in waardoor er voor woningzoekende lange wachttijden ontstaan? Klopt het beeld van de dronken en vechtende Pool?

Met een ter zake kundig panel gaan we de problematiek bespreken. We streven ernaar om een breed mogelijk beeld te krijgen van de situatie, maar ook wat we in de toekomst mogen verwachten. De namen van de deelnemers in het panel zijn nog niet bekend. We hebben een werkgever, een wethouder en andere direct betrokkenen uitgenodigd.

De presentatie is in handen van Ben Prins en Gerrit Willems.

Kom en praat mee op zaterdag 1 december in de foyer van Parkvilla. Vrijwel elke Alphenaar krijgt in een of andere vorm te maken met arbeidsmigranten. Hoor of het echt een probleem is.
De talkshow wordt gehouden van 16.00 – 17.30 uur. De toegang tot DAT is helemaal gratis. We verwachten een volle zaal. Na afloop van de show is er uitgebreid de gelegenheid tot napraten met een drankje.

Van harte welkom as. zaterdag!